privacybeleid

De persoonsgegevens die door de gebruiker van de website http://www.advogent.be worden verstrekt aan ADVOGENT (Advocatenkantoor Balcaen-Heymans), kunnen worden opgenomen in het cliëntenbestand van het advocatenkantoor.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit uitdrukkelijk wordt meegedeeld.

Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op kosteloze verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Stel nu vrijblijvend uw vraag.